PRISTANAK NA SUDJELOVANJE U ISTRAŽIVANJU

Identifikacija prethodnika i funkcije temeljnih emocija

Validacija konačnog modela - Model 2 (trajanje: 15 minuta).

Odgovorna i kontakt osoba
Božidar Nikša Tarabić - bozidar.niksa.tarabic@gmail.com

Istraživači
Božidar Nikša Tarabić
Sveučilište u Zagrebu, Ured za psihološku podršku i zaštitu mentalnog zdravlja
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Milan Antonović - Newcastle University
Thomas Devlin Donnelly - University of Aberdeen
Sezin Ekinci - Vrije Universiteit Amsterdam
Miray Işık Kayacan - Middle East Technical University
Uroš Nović - University of Maribor
Elif Tokgöz - Izmir University of Economics
Asena Umay Koçan - University of Vienna

Svrha istraživanja
Istraživanje se provodi sa svrhom produbljivanja razumijevanja ljudskih emocija i to kad se javlja neka emocija i čemu ona služi. Na temelju pregleda literature je kreiran model prethodnika i funkcije temeljenih emocija. Istraživanje ima za cilj provjeriti valjanost tog modela na temelju: a) opisa situacija u kojima su sudionici doživjeli neku emociju; b) izravne procjene elemenata modela od strane sudionika.

Postupak istraživanja
Računalo će po slučaju odabrati jednu od temeljenih ljudskih emocija (strah, anksioznost, tuga, ljutnja, sreća, iznenađenje, gađenje, sram) i od vas će se potom tražiti da opišete jednu situaciju u kojoj ste doživjeli odabranu emociju i svoje shvaćanje kako to da ste doživjeli baš tu emociju.

Nakon što ste dali opis situacije u kojoj ste doživjeli odabranu emociju bit će vam prikazan prijedlog situacija u kojoj se opisana emocija općenito javlja i prijedlog njezine funkcije te će se od vas tražiti da ocijenite u kojoj mjeri je prikazano primjenjivo na situaciju koju ste ranije opisali i koliko se općenito slažete sa danim opisima.

Detaljne upute i način odgovaranja nalaze se u upitniku. U upitnik su uključena i neka pitanja o vašim općim demografskim podacima (spolu, dobi, najvišem postignutom stupnju obrazovanja, jeste li u zadnja 3 mjeseca bili izloženi izrazito stresnom ili traumatskom događaju te jeste li ikada bili uključeni u neki oblik psihološkog tretmana, psihoterapiju ili neku drugu intervenciju gdje ste učili o emocijama.), međutim podatak o vašem imenu se u upitniku od vas nigdje ne traži.

Molimo vas da na pitanja odgovarate što spontanije i što iskrenije možete.

Ako u nekom trenutku odlučite da želite prekinuti vaše sudjelovanje, u svakom trenutku možete bez ikakvih posljedica, odustati od sudjelovanja prekidom ispunjavanja upitnika i zatvaranjem preglednika.

Svoj unos možete obrisati i nakon što ste već ispunili upitnik, a sve do trenutka kada će istraživači započeti sa obradom podatka, slijedeći upute koje će vam se prikazati po ispunjavanju upitnika.

Rizici, stres, neugoda
Razina stresa i/ili neugode u ovom istraživanju nije veća od one koju doživljavate prilikom prepričavanja svojih emocionalnih iskustava u svakodnevnim životnim situacijama.

Ostale informacije
Sudjelovanje u ovom istraživanju je anonimno i dobrovoljno. Prikupljeni podatci će se koristiti u znanstveno-istraživačke i stručne svrhe (npr. javno izvještavanje, pisanje znanstvenih i stručnih radova), a kada se budu koristili će biti ili prikazani na razini grupe ili dodatno anonimizirani, što znači da će prije njihova prikazivanja biti pregledani i po potrebi izmijenjeni na način da ne sadrže osobne podatke ili podatke koji bi se mogli povezati s nekom konkretnom osobom.

Naglašavamo da je sudjelovanje u ovom istraživanju dobrovoljno i da imate pravo bez ikakvih posljedica odustati od sudjelovanja ili se iz njega povući.

Ako imate neke pritužbe na provedeni postupak ili ste zabrinuti zbog nečega što ste tijekom istraživačkog postupka doživjeli, molimo vas obratite se na etikapsi@ffzg.hr.

Klikom na gumb ispod potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da dajete svoj informirani pristanak na ovdje opisane postupke istraživanja.